Nettverk

Bærekraft Hallingdal er ei kraftsamling av ulike aktørar som alle har grønne ambisjonar.

Samarbeidspartnarar