HALLINGDAL

– Ein grøn og framtidsretta region

Hovedmålet med prosjektet Bærekraft Hallingdal er å etablere Hallingdal som ein grønn region. Me skal mobilisere, tilegne oss kunnskap som grunnlag for vidare satsing på bærekraftige løysinger og produkt for næringsliv, reiseliv og innbyggjarar samt etablering av nye, bærekraftige arbeidsplassar.

AKTUELT

 • Kraftfull satsing på Hallingdal Bærekraft
  Det etableres nå et bærekraftmiljø i Hallingdal. Vi ønsker å jobbe sammen med miljø og klimautfordringer. Vi mener summen av vår innsats blir større ved å samarbeide, enn om vi arbeider hver for oss. Les mer om satsingen…
 • Sammen for å møte klimautfordringene
  Hallingdal Næringshage samarbeider med Sparebankstiftelsen og Klimapartner Viken for å bidra til at Hallingdalsregionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Det nasjonale partnerskapet Klimapartnere ble etablert i Agder i…
 • Rydder etter ekstremværet Hans
  Hallingdal Bærekraft har sammen med Handelens Miljøfond og hundrevis av frivillige ryddet langs elvene i Hallingdal etter ekstremværet Hans. Vi takker alle lag og organisasjoner som har deltatt. Det er nå utbetalt motivasjonsmidler til alle deltakere og midler…
 • Gratis webinar om energieffektivisering
  Onsdag 11. oktober kl 20 – 21 inviterer Viken Fylkeskommune og Klima Viken til webinar om energieffektivisering i eigen bolig. Dag Arne Høystad frå Naturvernforbundet gir sine råd om kva for energitiltak han meiner er smarte å vurdere,…

Filmen er den første i ein serie om bærekraft og det grønne skiftet. Filmane er tilpassa ulike bruksområde og målgrupper.

Filmen er den andre i ein serie om bærekraft og det grønne skiftet. Filmane er tilpassa ulike bruksområde og målgrupper.

Filmen er den tredje i ein serie om bærekraft og det grønne skiftet. Filmane er tilpassa ulike bruksområde og målgrupper.

PROSJEKTET ER STØTTA AV