10-klasse Ål Ungdomsskule rydder langs Hallingdalselva.

Rydder etter ekstremværet Hans

Hallingdal Bærekraft har sammen med Handelens Miljøfond og hundrevis av frivillige ryddet langs elvene i Hallingdal etter ekstremværet Hans. Vi takker alle lag og organisasjoner som har deltatt. Det er nå utbetalt motivasjonsmidler til alle deltakere og midler til dekning av kostnader lag og organisasjoner har hatt under aksjonen.
Vi trenger hjelp når vi fortsetter arbeidet våren 2024, Les mer i artikkelen på denne lenken:
https://kampanje.ihallingdal.no/elverydding/

Relaterte artikler