Planleggingsmøte – ryddeaksjon Hallingdalselva

23.03.2023 Signe Lise Hovig Jordheim, John Wøllo, Øystein Walle, Elin Lie (fotograf)

Vi ønsker rene vassdrag i Hallingdal og har et pågående prosjekt for planlegging av ryddeaksjon i deler av Halllingdalselva, med fokus på Nesbyen og Flå i første omgang. Hemsedal Elveeigarlag har i flere år hatt en årlig ryddeaksjon av elva i Hemsedal, og vi fikk gode innspill fra Signe Lise på hva som er viktig å tenke på i planlegging av en ryddeaksjon.

Skoleklasser, frivillige lag og organisasjoner kan melde seg på ryddeaksjonen, og det vil være en pengesum som deles ut til alle grupper som blir med. Det er Handelens Miljøfond og Sparebankstiftelsen Hallingdal og Valdres som bidrar med støtte og midler til å gjennomføre prosjektet. Elin Lie er leid inn som prosjektleder, og det vil om kort tid komme mer informasjon om selve ryddeaksjonen. Vi håper å få med flest mulig.

Link til påmelding: Søknad – Sparebankstiftelsen Hallingdal

Ta kontakt med Elin Lie hvis dere har spørsmål knyttet til ryddeaksjonen:

elin@miotech.no eller tlf 980 19 891

Relaterte artikler