Sammen for å møte klimautfordringene
|

Sammen for å møte klimautfordringene

Hallingdal Næringshage samarbeider med Sparebankstiftelsen og Klimapartner Viken for å bidra til at Hallingdalsregionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Det nasjonale partnerskapet Klimapartnere ble etablert i Agder i 2009 og består i dag av mer enn 400 private og offentlige virksomheter. Klimapartner Viken har sitt…

Avtrykkskalkulator: Kva er klimaavtrykket av å bygge ei hytte?
|

Avtrykkskalkulator: Kva er klimaavtrykket av å bygge ei hytte?

Forprosjektet Grønn Vekst Hallingdal har fått utarbeidd ein kalkulator som viser korleis ulike materialval endrar klimaavtrykket ved bygging av ein fritidsbustad. Her kan du ved å velje ulike alternativ på ein enkel måte sjå korleis vala dine endrar klimaavtrykket. Kvifor har vi laga dette rekneverktøyet? Målet med kalkulatoren er å auke bevisstheiten og forståinga for…