Sammen for å møte klimautfordringene
|

Sammen for å møte klimautfordringene

Hallingdal Næringshage samarbeider med Sparebankstiftelsen og Klimapartner Viken for å bidra til at Hallingdalsregionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. Det nasjonale partnerskapet Klimapartnere ble etablert i Agder i 2009 og består i dag av mer enn 400 private og offentlige virksomheter. Klimapartner Viken har sitt…

Studier i innovasjons- og bærekraftsledelse i praksis

Studier i innovasjons- og bærekraftsledelse i praksis

Studieprogrammet er en videreutvikling av «Innovasjonsløft Hallingdal 2015-2023» og tilbys ansatte i alle typer virksomheter i Hallingdal og omkringliggende regioner. Målet med studiet er å øke den formelle kompetansen innen innovasjon og bærekraft. Emnet starter opp høsten 2023 på Torpomoen i Ål kommune, og er utviklet i samarbeid med Torpomoen Utvikling AS og Hallingdal Næringshage AS. Studiet er…

Planleggingsmøte – ryddeaksjon Hallingdalselva
|

Planleggingsmøte – ryddeaksjon Hallingdalselva

23.03.2023 Signe Lise Hovig Jordheim, John Wøllo, Øystein Walle, Elin Lie (fotograf) Vi ønsker rene vassdrag i Hallingdal og har et pågående prosjekt for planlegging av ryddeaksjon i deler av Halllingdalselva, med fokus på Nesbyen og Flå i første omgang. Hemsedal Elveeigarlag har i flere år hatt en årlig ryddeaksjon av elva i Hemsedal, og…