Avtrykkskalkulator: Kva er klimaavtrykket av å bygge ei hytte?
|

Avtrykkskalkulator: Kva er klimaavtrykket av å bygge ei hytte?

Forprosjektet Grønn Vekst Hallingdal har fått utarbeidd ein kalkulator som viser korleis ulike materialval endrar klimaavtrykket ved bygging av ein fritidsbustad. Her kan du ved å velje ulike alternativ på ein enkel måte sjå korleis vala dine endrar klimaavtrykket. Kvifor har vi laga dette rekneverktøyet? Målet med kalkulatoren er å auke bevisstheiten og forståinga for…