Studier i innovasjons- og bærekraftsledelse i praksis

Studier i innovasjons- og bærekraftsledelse i praksis

Studieprogrammet er en videreutvikling av «Innovasjonsløft Hallingdal 2015-2023» og tilbys ansatte i alle typer virksomheter i Hallingdal og omkringliggende regioner. Målet med studiet er å øke den formelle kompetansen innen innovasjon og bærekraft. Emnet starter opp høsten 2023 på Torpomoen i Ål kommune, og er utviklet i samarbeid med Torpomoen Utvikling AS og Hallingdal Næringshage AS. Studiet er…

Planleggingsmøte – ryddeaksjon Hallingdalselva
|

Planleggingsmøte – ryddeaksjon Hallingdalselva

23.03.2023 Signe Lise Hovig Jordheim, John Wøllo, Øystein Walle, Elin Lie (fotograf) Vi ønsker rene vassdrag i Hallingdal og har et pågående prosjekt for planlegging av ryddeaksjon i deler av Halllingdalselva, med fokus på Nesbyen og Flå i første omgang. Hemsedal Elveeigarlag har i flere år hatt en årlig ryddeaksjon av elva i Hemsedal, og…