Om oss

Bærekraft Hallingdal er eit kompetansemiljø for bærekraft samla på Torpomoen i Ål i Hallingdal. Hovedmålet er å etablere Hallingdal som en grønn region med bærekraftige løsninger og produkt for næringsliv, reiseliv og innbyggere, samt etablering av nye, bærekraftige arbeidsplassar.

Kven er vi?

Vårt hovedmål med er å etablere Hallingdal som ein «grønn region» ved å mobilisere, tilegne oss kunnskap som grunnlag for vidare satsing på bærekraftige løysingar og produkt for næringsliv, reiseliv og innbygjarar i Hallingdal, og etablering av nye bærekraftige arbeidsplassar.

Kva gjer me?

Me ønskjer å bidra til at Hallingdal kan ta ein posisjon innanfor dette området nasjonalt, og etablere løysingar og praksis som andre kan dra nytte av. I tillegg skal miljøet bidra til auka samarbeid mellom kommunar, forskingsmiljø, verkemiddelapparat og næringsliv i Hallingdal.

Samling i bærekraftshjørnet på Torpomoen

SAMAN ER ME STERKE

Bærekraft Hallingdal består av


Trond Ask Henriksen

Hallingdal Etablerersenter

Knut Arne Gurigard

Regionrådet for Hallingdal

Odd Egil Stavn

Kommunedirektør
Flå Kommune

Veronika Bazika

Pan Innovasjon

Gudbrand Gulsvik

Hallingskog og
Hallingdal Kraftnett

Gunn Eliassen

Næringsutvikler,
Hemsedal kommune

Bernt Ivar Bergum

Bedriftsrådgiver,
Hallingdal Næringshage

STØTTESPELERAR