Ressursar

Denne sida skal fungere som eit bibliotek over tilgjengelege verktøy og ressursar. Ressursane er samla i denne verktøykassa gjennom prosjektet, og gjort tilgjengelege for alle som ønskjer å vere med å gjere Hallingdal til ein grøn og framtidsretta region. Saman skapar vi den grøne dalen.

TIL ALLE MED GRØNE AMBISJONAR

Eit bibliotek av grøne tenester

Skal bærekraft bli noko meir enn berre ord må det til handling. Her har vi samla ulike ressursar og verktøy som peikar på ulike måtar å gjere ord om til handling på. Her kan du hente informasjon, inspirasjon og konkrete råd for setje handling bak ein grøn intensjon.

Bærekraft hallingdal

Framtida startar her

P O D C A S T om bærekraft