Studier i innovasjons- og bærekraftsledelse i praksis

Studieprogrammet er en videreutvikling av «Innovasjonsløft Hallingdal 2015-2023» og tilbys ansatte i alle typer virksomheter i Hallingdal og omkringliggende regioner. Målet med studiet er å øke den formelle kompetansen innen innovasjon og bærekraft.

Emnet starter opp høsten 2023 på Torpomoen i Ål kommune, og er utviklet i samarbeid med Torpomoen Utvikling AS og Hallingdal Næringshage AS. Studiet er finansiert gjennom midler fra Sparebankstiftelsen i Hallingdal og «Sats på Hallingdal», et program i regi av Regionrådet for Hallingdal.

Studiet har løpende opptak og søknadsfristen er 15. september. Les mer om studiet.

Relaterte artikler