Utlån av fossilfrie køyretøy

Viken fylkeskommune låner ut fossilfrie køyretøy for kortare periodar heilt kostnadsfritt. Utlånet inkluderar også fri levering av maskinene der du skal ha dei. Dette er eit tilbod gjennom eit prosjekt fylkeskommunen står bak som handlar om å teste ut elektriske maskiner. Tilbodet rettar seg både mot kommunar og private entreprenørar i kommunane i Viken.

Les meir om ordninga på Viken.no